.
.
                               
 

50% ,

: Valeri Laish.
: 10556

!

50%. . , . .

() .

https://www.youtube.com/watch?v=feVix5bP9Po&list=PLG2BwGB1ZkC5ykI9sbm7M19CfapEXSVNI&index=3

() .

https://www.youtube.com/watch?v=LKtKlfX7xd8&index=4&list=PLG2BwGB1ZkC5ykI9sbm7M19CfapEXSVNI

() .

https://www.youtube.com/watch?v=qjXzi4BOZVU&index=5&list=PLG2BwGB1ZkC5ykI9sbm7M19CfapEXSVNI

() .

https://www.youtube.com/watch?v=n6ZbLb0iOOY&list=PLG2BwGB1ZkC5ykI9sbm7M19CfapEXSVNI&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=R3aIF9UjWAA&list=PLG2BwGB1ZkC5ykI9sbm7M19CfapEXSVNI&index=7

, , , ( )

https://www.youtube.com/watch?v=83tz--HLM9I

? !
  © 2018